I alt er der fundet 9 Allaaserisat Uanngaanniit nummer 3 årgang 1966

5.) Garn, Mikael. 1966. Nr. 3. Nekrolog over pastor Otto Rosing.
OTTO ROSING 1896-1965 Mindeord af Mikael Garn Af de hold kateketer, der for....

Allaaserisaq allagaannanngorlugu takutiguk        PDF-inngorlugu download-eruk

6.) Røen, Ulrik. 1966. Nr. 3. Nogle udbredelsestyper i den grønlandske ferskvandsfauna 19C3 361 Røen, Ulrik: Pearylands ferske vande og deres dyreliv.
PEARYLANDS FERSKE VANDE OG DERES DYRELIV Afdr. phil. Ulrik Røcn JL dette....

Allaaserisaq allagaannanngorlugu takutiguk        PDF-inngorlugu download-eruk

7.) Alvsin Pedersen. 1966. Nr. 3. GRØNLANDSSÆLEN.
GRØNLANDSSÆLEN Af Alvsin Pedersen Jporuden de sælarter, der har fast ophold....

Allaaserisaq allagaannanngorlugu takutiguk        PDF-inngorlugu download-eruk

8.) Brun, Eske. 1966. Nr. 3. Thule-Qanaq.
THULE-QANAQ Nogle oplysninger for at undgå, at myter bliver til historie Af....

Allaaserisaq allagaannanngorlugu takutiguk        PDF-inngorlugu download-eruk

1  2  3  
Pil mod højreSaqqaaDet grønlandske Selskabi Pil mod højre
Pil mod højreUjarlernissamut ilitsersuut
© Det grønlandske Selskabi 2003