Found 12 Articles from nummer 10 årgang 1969

9.) Felbo, Jørgen. 1969. Nr. 10. Hvedebrødsdagene forbi.
HVEDEBRØDSDAGENE FORBI Af Jørgen Felbo Otatsminister Hilmar Baunsgaard....

Show article as text        Download in PDF format

10.) Lidegaard, Mads. 1969. Nr. 10. Før debatten.
FØR DEBATTEN Af Mads Lidegaard .Fjernsynet laver Grønlands-høring....

Show article as text        Download in PDF format

11.) Høegh, Erling. 1969. Nr. 10. Åbningstalen i landsrådet 19/4 1969.
GRØNLAND - ET ENESTÅENDE FÆNOMEN Af Erling Høegh J_/andsrådsformand Erling....

Show article as text        Download in PDF format

12.) Brinch, Viggo. 1969. Nr. 10. Er der økonomisk grundlag for minedrift i Østgrønland?.
LØSNING I FÆLLESSKAB Statsminister Hilmar Bannsgaards tale i Grønlands....

Show article as text        Download in PDF format

1  2  3  
Pil mod højreFront pageThe Greenlandic Society Pil mod højre
Pil mod højreSearch guide
© The Greenlandic Society 2003