Found 8 Articles from nummer 6 årgang 1994

5.) Gant, Erik. 1994. Nr. 6. Omvendelse — om Hans Egede og det store værk.
Om udvikling - tale holdt ved IUCN-generalforsamlingen i Buenos Aires 18....

Show article as text        Download in PDF format

6.) Claus Oreskov. 1994. Nr. 6. Den første cirkumpolare ungdomskonference for oprindelige folk.
Den første cirkumpolare ungdoms- konference for oprindelige folk Af Claus....

Show article as text        Download in PDF format

7.) Peter Bille Larsen og Claus Oreskov. 1994. Nr. 6. Interview med den grønlandske trommedanser Kasaluk Qaviaq.
Interview med den grønlandske trommedanser Kasaluk Qavigaq Af Peter Bille....

Show article as text        Download in PDF format

8.) Schultz-Lorentzen, Helge (og Søren Vadstrup). 1994. Nr. 6. Bevar Grønlands bygningskultur og bygningshistorie.
Bevar Grønlands bygningskultur og bygningshistorie Af Søren Vadstmp og....

Show article as text        Download in PDF format

1  2  
Pil mod højreFront pageThe Greenlandic Society Pil mod højre
Pil mod højreSearch guide
© The Greenlandic Society 2003